Regulamin


Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz zapewni Państwu  komfortowy i miły wypoczynek.

1 .Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960) oraz uregulowania należności za pobyt. Płatność zawsze w dniu  meldunku.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.
a) Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt
b) W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
c) Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
d) Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
ZAKAZ PRZESTAWIANIA MEBLI
e) Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. Prosimy również w trakcie śniadania o pozostawienie zwierząt w pokoju.

3. Śniadanie  serwowane jest w restauracji od godz. 8.30- 10.00. Całkowity zakaz wynoszenia jedzenia poza restauracje. Konsumpcja  śniadania wyłącznie na terenie restauracji, w przeciwnym wypadku będziemy Państwa obciążać kwotą 50zł od osoby.

4. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,jedzenia nie zakupionego w barze. Dotyczy kawiarnii hotelowej.

5. Zadatek zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

6. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 11.00 – 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.

7. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot.

8.W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku, w miejscach do tego wyznaczonych. Kara za palenie w obiekcie wynosi 1000zł.                                                                          

9..Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

10. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

11. Osoby nie zameldowane w „Góralskim Dworze” mogą przebywać w pokoju hotelowym do godz. 22.00.

12. Ze względu bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych podobnych.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych, również zagubienie kompletu kluczy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa.

15. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

16. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej od 22 giej godziny do 6- tej rano goście zostaną w trybie natychmiastowym wymeldowani z obiektu bez możliwości zwrotu kosztów.

17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

18. „Góralski Dwór” zobowiązany jest:
– zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu.
– bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania ,urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie.

19. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

20. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.