Okolica i Regulamin

otoczenie.jpg

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Dusznik Zdrój, najpiękniejszego miejsca w Kotlinie Kłodzkiej. Góry, świeże powietrze zapewnią Państwu wyśmienite warunki do wypoczynku. Podczas pobytu w Kotlinie Kłodzkiej zapraszamy do zatrzymania się na nocleg w Góralskim Dworze w Dusznikach.

Góralski Dwór oferuje noclegi dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Naszym gościom zapewniamy najwyższy standard naszych usług jak i tradycyjny góralski klimat.

Regulamin
Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym
obiekcie, pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz 
zapewnieni Państwu  komfortowy i miły wypoczynek.


1 .Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu
dopełnienia obowiązków meldunkowych (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji
ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960) oraz
uregulowania należności za pobyt. Płatność zawsze w dniu  meldunku.                           2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.
14.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.
3. Śniadanie  serwowane jest w restauracji od godz. 8.30
- 10.00. Całkowity zakaz wynoszenia jedzenia poza restauracje. Konsumpcja wyłącznie na terenie restauracji, w przeciwnym
wypadku będziemy Państwa obciążać kwotą 15zł od osoby.
4. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,jedzenia nie
zakupionego w barze. Dotyczy restauracji hotelowej.
5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie
gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym
rezerwacji.
6. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do
realizacji usługi z winy obiektu.
7. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 11.00 - 20.00 dolicza
się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie
pobytu ponad godz. 20.00 - za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu
należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę
istniejących możliwości.
8. W przypadku nie wykorzystania całości lub części pobytu w
zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot
zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
9.W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone
jest na zewnątrz budynku, w miejscach do tego wyznaczonych. Kara za
palenie w obiekcie wynosi 100zł.                                                                          10.Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach
wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
11. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się
Państwo jego gospodarzami.
12.Osoby nie zameldowane w „Góralskim Dworze” mogą przebywać w pokoju
hotelowym do godz. 22.00.
13. Ze względu bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie
stanowiących stałego wyposażenia pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek
i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń
technicznych, również zagubienie kompletu kluczy. Za zniszczenia
wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami
zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego
gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez
gościa.
16. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym
mienie klienta.
17. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych gości. Może odmówić dalszego świadczenia
usług osobie, która narusza tą zasadę.
18. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.
19. „Góralski Dwór” zobowiązany jest:
- zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu.
- bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług,
funkcjonowania ,urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie.
20. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku
zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony
jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku,
reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności
spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie
prądu czy wody.
21. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli,
kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2010 r.